PCOZ
Platform Communicatie Ouderen Zorg
Hoe groot is het probleem?

Ruim 800.000 van de 2,4 miljoen 65-plussers voelen zich in meer of mindere mate eenzaam.

64,4 procent van de 75-plussers woont alleen.

230.000 ouderen hebben niet meer dan één sociaal contact of minder per maand.

6,8% van de bejaarde bewoners in zorginstellingen (meer dan 10.000 mensen) krijgt nóóit bezoek.

20% (420.000 ouderen) van de ouderen viert Kerst en Oud & Nieuw niet.

36% van de 65 tot 75 jarigen heeft nog nooit een PC gebruikt en 43% heeft nog nooit internet gebruikt.

PCOZ bestrijdt eenzaamheid bij ouderen

 

Eenzaamheid is één van de ernstigste en meest schrijnende problemen van deze tijd. Dertien procent van alle ouderen zegt zich zeer eenzaam te voelen. 230.000 mensen hebben één keer per maand of minder een sociaal contact.

Eenzaamheid bedreigt de zelfredzaamheid van mensen en heeft aantoonbare negatieve gevolgen voor de gezondheid.

De stichting PCOZ biedt ouderen die belangrijke sociale contacten in de vorm van telefoongesprekken: twee maal per week, op vaste tijden en met een vast persoon. Dit biedt mensen een anker in de week en helpt ouderen om weer sociaal actief te worden.